14 / 06 / 2021


Zile libere pentru familiile monoparentale, la suspendarea sau limitarea cursurilor școlare. Legea a fost promulgată

* Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, proiectul de lege care prevede că și în cazul familiilor monoparentale sunt acordate…

De redactia , in Actualitate , at 09/04/2021

* Președintele Klaus Iohannis a promulgat, marți, proiectul de lege care prevede că și în cazul familiilor monoparentale sunt acordate zile libere pentru părinți pentru supravegherea copiilor dacă sunt suspendate sau limitate cursurile școlare care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ, ca urmare a răspândirii virusului SARS-CoV-2, informează Administrația Prezindențială

Legea are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 182/2020 care cuprinde prevederi referitoare la îmbunătățirea cadrului legal privind acordarea unor zile libere pentru părinți în vederea supravegherii copiilor și în situațiile în care activitatea didactică în unitățile de învățământ se desfășoară în scenariile prevăzute prin ordin comun al ministrului Educației și al ministrului Sănătății.
De asemenea, se condiționează acordarea zilelor libere plătite pentru părinți de nedesfășurarea activității în regim de telemuncă sau de muncă la domiciliu. În plus, se mai prevede completarea art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.132/2020, astfel încât accesul la suma acordată în scopul achiziționării de pachete de bunuri și servicii tehnologice pentru salariații care au lucrat minimum 15 zile în regim de telemuncă în perioada stării de urgență să fie permis numai angajatorilor care și-au îndeplinit obligațiile legale de modificare a raportului de muncă al salariatului și au transmis datele înregistrate în Registrul electronic de evidență a salariaților, în termenul legal de înregistrare a modificării, raportat la perioada stării de urgență.

Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească părinții pentru a primi zilele libere plătite
Prevederile vor fi aplicate părinților care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au copii cu vârsta de până la 12 ani sau au copii cu dizabilități cu vârsta de până la 26 de ani, înscriși în cadrul unei unități de învățământ sau de educație timpurie antepreșcolară;
b) celălalt părinte nu beneficiază, la rândul său, de zile libere sau, după caz, părintele care solicită acordarea de zile libere, se află într-una dintre situațiile prevăzute la art.3 din Legea nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.
O altă modificare realizată prin proiectul de lege introduce opțiunea de a alege între acordarea de zile sau de majorarea salarială suplimentară, atât pentru familia monoparentală, cât și pentru situațiile în care ambii părinți își desfășoară activitatea într-unul din domeniile sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, penitenciare și unitățile sanitare publice, în acest caz beneficiind doar unul dintre părinți, în funcție de opțiunea exprimată.
„Angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională, angajații din penitenciare și personalul din unitățile sanitare publice beneficiază de zilele libere, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului. Fac excepție familiile monoparentale, care pot opta fie pentru acordarea de zile libere conform, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite, fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate pentru aceeași perioadă”, mai prevede textul.
În situația în care unul dintre părinți își desfășoară activitatea în unul dintre aceste domenii, acesta are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcție/solda de funcție corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din această perioadă, numai în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere.
În cazul în care ambii părinți își desfășoară activitatea în unul dintre aceste domenii, doar unul dintre aceștia are dreptul la acordarea de zile libere, cu aprobarea angajatorului, sau, în cazul în care angajatorul nu a aprobat cererea de acordare de zile libere, la majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite. Această majorare se acordă pe baza cererii părintelui, însoțită de declarația celuilalt părinte că nu beneficiază de acest drept.
Cererea și declarația se depun la angajator în luna curentă pentru luna anterioară.
Prevederile se aplică și în cazul limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, în situațiile reglementate prin ordin comun al ministrului Educației și al ministrului Sănătății.
În această situație, numărul zilelor libere se stabilește în funcție de perioada prevăzută: a) de hotărârea comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile/instituțiile de învățământ se stabilește prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de urgență/Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, la propunerea consiliului de administrație al unității de învățământ/de educație timpurie antepreșcolară pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenței cumulate la nivelul localității; b) de decizia conducerii unității/instituției de învățământ, în cazul în care limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitatea/instituția de învățământ se stabilește ca urmare a apariției cazurilor de îmbolnăvire în unitatea de învățământ/de educație timpurie antepreșcolară.
Unitatea de învățământ comunică părinților decizia în acest sens în termen de maximum 24 de ore de la emiterea acesteia, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare și prin afișare pe pagina de internet a unității și a inspectoratului școlar județean.
În cazul familiilor monoparentale, indemnizația acordată corespunzător zilelor libere, precum și majorarea acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, nu constituie debit și nici nu se recuperează.

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: