22 / 01 / 2022


Patronii unei firme, judecați pentru delapidare – BotosaniNews.ro

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a patru inculpaţi într-un…

De redactia , in Actualitate , at 16/12/2020

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a patru inculpaţi într-un dosar de delapidare. Inculpatul Daniel Crețu a fost trimis în judecată pentru săvârșirea infracţiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, bancrută frauduloasă, înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Inculpata Iuliana Nimigean a fost trimisă în judecată pentru comiterea infracțiunilor de delapidare, bancrută frauduloasă, înșelăciune în formă continuată și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Alți doi inculpați au fost trimiși în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Anchetatorii arată că în perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2017, inculpatul Daniel Crețu, având calitatea de administrator faptic până la 18 mai 2017 și apoi administrator și în drept al SC Duo Mat Retail SRL Suceava,  împreună cu inculpata Iuliana Nimigean, care avea calitatea de administrator în drept și faptic până la data de 18 mai 2017, iar ulterior cea de director general al SC Duo Mat Retail SRL, având controlul asupra activității și gestiunii societății în baza acestor calități, au scos fără drept și şi-au însuşit, în interes personal, din gestiunea firmei, suma totală de 1.732.632,59 lei – prin remiterea efectivă de către inculpatul Daniel Crețu, fără drept, a sumei respective, către inculpata Iuliana Nimigean, asociată în societatea susmenționată în acel interval, justificând scriptic scoaterea sumei din gestiunea societății sub falsul pretext că această sumă ar fi constituit obiectul restituirii unor împrumuturi, către Iulian Nimigean, împrumuturi dovedite a fi fictive, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că suma de bani susmenționată nu a fost niciodată împrumutată ori oferită cu alt titlu societății susmenționate de către inculpată.
În perioada 20 decembrie 2016 – 30 martie 2017, Daniel Crețu, având calitatea de administrator în fapt al SC Duo Mat Retail SRL Suceava, împreună cu inculpata Daniela Nimigean, care avea calitatea de administrator în drept și fapt al societății, având controlul asupra activității și gestiunii societății în baza acestor calități, au scos fără drept și respectiv şi-au însuşit, în interes personal, din gestiunea firmei, suma totală de 133.200 de lei.
Sumele au fost înregistrate de Crețu și Nimigean în contabilitatea SC Duo Mat Retail SRL, în contul 357 ca „marfă aflată la terți”, sub pretextul fals al lăsării mărfii în custodia furnizorilor, deși nu a fost întocmit niciun act doveditor în acest sens și nu a fost efectuată nicio astfel de mențiune în cuprinsul facturilor.
În perioada 18 mai 2017 – 16 februarie 2018, Daniel Crețu a scos fără drept și respectiv şi-a însuşit, în interes personal, suma de 149.605,01 de lei – bani retrași efectiv de acesta în numerar, din gestiunea firmei, sumă de bani care la data de 16 februarie 2018, figura doar scriptic ca lichidități în contabilitatea firmei SC Duo Mat Retail SRL Suceava.
În anul 2017, începând cu data de 16 mai 2017, inculpatul Daniel Crețu a scos fără drept și respectiv şi-a însuşit, în interes personal, 10 autovehicule în valoare de 338.000 de lei (284.033,61 lei și 53.966,39 lei TVA- ul aferent) din gestiunea firmei SC Duo Mat Retail SRL Suceava, vânzându-le aparent către SC D SRL (firmă administrată în drept de inculpatul Z, iar în fapt tot de Daniel Crețu) în baza facturii fiscale din data de 16 mai 2017 întocmite în acest scop de către Daniel Crețu, în condițiile în care aceste bunuri nu au fost efectiv achitate de cumpărător, acesta emițând doar un bilet la ordin care nu putea fi executat, pentru a simula efectuarea plății, iar ulterior, prin sentința civilă din ianuarie 2019, în cadrul procedurii insolvenței, Tribunalul Suceava a anulat transferul patrimonial susmenționat, considerând tranzacția ca fiind frauduloasă.
Prin activitatea infracțională expusă mai sus, respectiv patru acte materiale săvârșite de inculpatul Daniel Crețu, dintre care două acte materiale săvârșite în coautorat cu inculpata Iuliana Nimigean, a fost cauzat un prejudiciu total, cumulat, de 2.353.437,6 de lei patrimoniului societății SC Duo Mat Retail SRL Suceava.
În perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2017, Daniel Crețu, împreună cu Iuliana Nimigean, au înregistrat în evidența contabilă a societății susmenționate următoarele:
– operațiunea de plată a sumei totale de 1.732.632,59 lei către Iuliana Nimigean, justificată scriptic sub pretextul de „restituiri aport asociați”, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că suma de bani susmenționată nu a fost niciodată împrumutată ori oferită cu alt titlu societății susmenționate de către inculpata femeie, mențiunea înregistrată în contabilitatea societății  constituind astfel, în același timp, o datorie fictivă, în lipsa unui raport juridic real care să o genereze în mod licit, cât și o plată nedatorată, întrucât a fost efectuată fără un temei juridic apt să genereze contextul just și licit al remiterii sumei în cuantumul și condițiile în care a fost înregistrată;
– operațiunea de plată a sumei de 2.014.951,50 lei (echivalentul sumei de 441.000 euro raportat la cursul valutar al acelui interval de timp), grupată în 23 de plăți distincte în baza a 23 de chitanțe aferente, către SC B SRO din Cehia,  cu titlu de „avans linie de producţie profile metalice”, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că societatea din Cehia era radiată încă din anul 2015, neputând astfel să fie titular de drepturi și obligații comerciale, respectiv să contracteze cu societatea din municipiul Suceava, iar suma respectivă nu a fost niciodată plătită de către SC Duo Mat Retail SRL Suceava către societatea comercială B SRO din Cehia, mențiunea înregistrată în contabilitatea societății  constituind astfel, în același timp, o datorie fictivă, în lipsa unui raport juridic real care să o genereze în mod licit, cât și o plată nedatorată, întrucât a fost efectuată fără un temei juridic apt să genereze contextul just și licit al remiterii sumei în cuantumul și condițiile în care a fost înregistrată;
În scopul creării apariției unei evidente stări de insolvență a SC Duo Mat Retail SRL Suceava și al fraudării intereselor unui număr de 103 persoane vătămate, care erau și sunt creditori ai societății, în temeiul contractării cu SC Duo Mat Retail SRL Suceava de achiziții materiale de construcție, creditori care au achitat efectiv, în avans, pentru acestea, suma totală de 1.462.283,94 lei, respectiv nu au primit nici materialele de construcții sau după caz au primit doar mici cantități din acestea și nici nu le-au fost restituie sumele plătite,
Prin această conduită urmărindu-se în același timp, de către Daniel Crețu în coautorat cu Iuliana Nimigean, îngreunarea posibilității legale a creditorilor de recuperare a debitelor, în lipsa oricărui disponibil bănesc în gestiunea SC Duo Mat Retail SRL Suceava care să poată fi supus procedurilor legale de urmărire, sechestrare ori executare silită.
În intervalul 26 ianuarie 2015 – 1 august 2017, inculpatul Daniel Crețu, împreună cu inculpata Iuliana Nimigean, în calitate de reprezentanți și factori decizionali în cadrul SC Duo Mat Retail SRL Suceava, care avea ca obiect comercializarea de materiale de construcții, au indus în eroare un număr total de 103 persoane vătămate, clienți ai societății, din județele Suceava și Botoșani, care au contractat cu bună credință achiziția de diferite materiale de construcții și au achitat efectiv, în avans, pentru acestea, suma totală de 1.462.283,94 de lei, inculpații creându-le clienților impresia că materialele plătite în avans și facturate vor fi livrate integral, conform înțelegerii și termenelor stabilite cu fiecare în parte, deși în realitate, inculpații cunoșteau de la bun început faptul că acele materiale nu vor fi livrate sau în anumite cazuri, vor fi livrate doar în mică măsură, iar aceștia intenționau să își însușească pe nedrept acele sume, fapt care s-a și întâmplat, cauzând astfel o pagubă materială celor 103 persoane vătămate, care astfel nu au primit nici materialele de construcții sau după caz au primit doar mici cantități din acestea și nici nu le-au fost restituie sumele plătite, în cuantum total de 1.462.283,94 lei.
Inculpatul Daniel Crețu, în calitate de administrator al SC Duo Mat Retail SRL Suceava, intenționând să ascundă urmele activității infracționale subsumate faptelor de delapidare și bancrută frauduloasă, cu bună știință, a întocmit şi semnat procesul-verbal de predare-primire nr. 1 din 25 mai 2017, prin care atestă în mod nereal că inculpata Iuliana Nimigean ar fi predat către SC Duo Mat Retail SRL Suceava, suma de 1.727.455,82 de lei, justificată scriptic sub pretextul unor retrageri de numerar din firmă, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că această sumă nu a fost niciodată predată de către inculpată. După ce Iuliana Nimigean a semnat la rândul ei, cu bună știință, înscrisul contrafăcut, în sensul confirmării aspectelor nereale menționate, inculpatul a înregistrat ulterior, în anul 2017, în evidenţa contabilă a firmei SC Duo Mat Retail SRL, procesul verbal respectiv, cu scopul de „remedia” balanța contabilă a societății, în urma scoaterii pe nedrept a acelei sume de către inculpații Crețu și Nimigean din gestiune, respectiv de a produce efectele juridice specifice în raport cu organele fiscale și creditorii societății.
Daniel Crețu, intenționând să ascundă urmele activității infracționale subsumate faptelor de delapidare și bancrută frauduloasă, cu bună știință, a  întocmit şi semnat procesul-verbal de predare-primire nr. 2 din 25.05.2017 prin care atestă în mod nereal că inculpatul Z ar fi  predat către SC Duo Mat Retail SRL Suceava suma de 143.375,73 de lei, justificată scriptic sub pretextul unor avansuri de trezorerie, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că această sumă nu a fost niciodată predată de către inculpatul Z către firmă, iar după ce inculpatul Z a semnat la rândul său, cu bună știință, înscrisul contrafăcut, în sensul confirmării aspectelor nereale menționate, inculpatul Daniel Crețu a înregistrat ulterior, în anul 2017, în evidenţa contabilă a  firmei SC Duo Mat Retail SRL Suceava, procesul verbal respectiv, cu scopul de „remedia” balanța contabilă a societății, respectiv de a produce efectele juridice specifice în raport cu organele fiscale și creditorii societății.
Inculpatul Daniel Crețu, intenționând să ascundă urmele activității infracționale subsumate faptelor de delapidare și bancrută frauduloasă, cu bună știință, a  întocmit şi semnat procesul-verbal de predare-primire nr. 3 din 25.05.2017, prin care atestă în mod nereal că inculpata Q ar fi predat către SC Duo Mat Retail SRL Suceava suma de 70.524,38 de lei, justificată scriptic sub pretextul unor avansuri de trezorerie, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că această sumă nu a fost niciodată predată de către inculpata Q către firmă, iar după ce inculpata Q a semnat la rândul său, cu bună știință, înscrisul contrafăcut, în sensul confirmării aspectelor nereale menționate, Daniel Crețu a înregistrat ulterior, în anul 2017, în evidenţa contabilă a  firmei SC W SRL Suceava, procesul verbal respectiv, cu scopul de „remedia” balanța contabilă a societății, respectiv de a produce efectele juridice specifice în raport cu organele fiscale și creditorii societății.
Daniel Crețu, intenționând să ascundă urmele activității infracționale subsumate faptelor de delapidare și bancrută frauduloasă, cu bună știință, a întocmit şi semnat contractul de vânzare-cumpărare nr. 14 din 25 mai 2017, pretins a fi încheiat între societatea comercială B SRO din Cehia şi  SC Duo Mat Retail SRL Suceava, sub pretextul nereal al contractării achiziției de către societatea din municipiul Suceava a unei linii de fabricare a unor profile metalice, respectiv a întocmit și semnat un număr de 23 de chitanţe, prin care  atestă în mod nereal că societatea SC Duo Mat Retail SRL Suceava ar fi achitat în numerar, în perioada 25 mai 2017 – 23 iunie 2017, suma totală de 441.000 de euro (echivalentul sumei de 2.014.951,50 lei raportat la cursul valutar al acelui interval de timp) către societatea din Cehia în temeiul contractului susmenționat ca și preț de achiziție al produsului respectiv, în condițiile în care din ansamblul probatoriu rezultă fără dubiu că societatea din Cehia era radiată încă din anul 2015, neputând astfel să fie titular de drepturi și obligații comerciale, respectiv să contracteze cu societatea din Suceava iar suma respectivă nu a fost niciodată plătită de către SC Duo Mat Retail SRL către societatea comercială B SRO din Cehia, iar după întocmirea înscrisurilor astfel contrafăcute inculpatul Daniel Crețu a înregistrat ulterior, în anul 2017, în evidenţa contabilă a firmei SC W SRL Suceava, contractul și chitanțele respective, cu scopul de justifica ieșirea sumelor respective din gestiunea SC Duo Mat Retail SRL,  și de a „remedia” balanța contabilă a societății, respectiv de a produce efectele juridice specifice în raport cu organele fiscale și creditorii societății.
În acest caz s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpaților Daniel Crețu și Iuliana Nimigean, pentru garantarea reparării pagubelor produse prin activitatea infracțională, precum şi pentru garantarea executării pedepsei amenzii şi a cheltuielilor judiciare. Astfel, au fost concret identificate mai multe bunuri imobile și mobile aparținând inculpaților, în valoare totală de aproximativ 864.577 lei, asupra cărora a fost aplicată măsura asigurătorie susmenționată.
Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Suceava.

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: