19 / 09 / 2021


„Implementarea cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul județului Timiș”

Comunicat de presă Septembrie 2020 Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, în calitate de beneficiar al contractului…

De redactia , in Internațional , at 05/09/2020

Comunicat de presă
Septembrie 2020
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Timiș, prin Consiliul Județean
Timiș, în calitate de beneficiar al contractului de finanțare nr. 479/08.05.2020, a demarat proiectul „Implementarea
cadrului instituțional de dezvoltare strategică la nivelul județului Timiș”, MySMIS 135760/SIPOCA 784.
Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate  Administrativă, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Componenta
1: CP13/2019 pentruregiunea mai puțin dezvoltată – „Fundamentarea deciziilor, planificare  strategică și măsuri de simplificare
pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai  puțin dezvoltate”.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității de  planificare strategică și de
fundamentare a deciziilor de dezvoltare economico-socială și de mediu a  județului la nivelul Consiliului
Județean Timiș.
Obiectivul general va fi atins prin două obiective specifice, respectiv:
➢ Obiectiv specific 1. Elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului
Timiș pentru perioada 2021-2027
➢ Obiectiv specific 2. Elaborarea Strategiei de Eficiență energetică
pentru perioada 2021-2027.
Obiectivele specifice ale proiectului vor fi atinse prin implementarea
activităților de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Județului Timiș elaborată pentru perioada 2021-2027 și a
Strategiei de Eficiență Energetică 2021-2027.
Astfel, prin implementarea de mecanisme și proceduri standard pentru  fundamentarea deciziilor și
planificarea strategică la nivelul județului Timiș, proiectul contribuie  în mod direct la îndeplinirea
rezultatelor Programului Operațional Capacitate Administrativă: Rezultat
program 1 – Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor
și planificarea strategică pe termen lung.
Dată începere proiect: 08.05.2020
Dată încheiere proiect: 08.11.2021
Valoarea totală a proiectului este de 564.060,00 lei (TVA inclus), iar
structura finanțării proiectului este următoarea:
Cheltuieli totale eligibile proiect: 564.060,00 lei, din care:
–  finanțare nerambursabilă FSE: 479.451,00 lei
– finanțare nerambursabilă BN: 73.327,80 lei
– contribuție proprie CJT la cheltuielile eligibile: 11.281,20 lei

Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș
Bdul Revoluției din 1989 Nr. 17, Timișoara
Telefon: 0256 406300, E-mail: cjt@cjtimis.ro
Daniela Ghinea – Manager proiect
„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”
www.poca.ro

Comments comments

Comentarii


Lasă un răspuns


Adresa ta de email nu va fi publicată.

%d blogeri au apreciat: